Apie mus

Artuma – kaip žurnalas, skirtas visai šeimai – įvairioms jos kartoms, unikalus Lietuvoje. Tai aktualu ypač dabar, kai šeimos institutas ir santuoka yra kvestionuojami ir dažnai nepelnytai nuvertinami. Mėnraštis Artuma jau 29 metus nagrinėja šeimos narių ir kartų tarpusavio santykius, vaikų auginimo ir ugdymo klausimus, ieško, kas stiprintų šeimą ir padėtų jai dvasiškai, emociškai ir fiziškai atsinaujinti, įveikti krizes, supažindina su naujomis tendencijomis, jų siekiais. 

Žurnalas skaitytojus supažindina ir su socialiai labiau pažeidžiamais žmonėmis: skurstančiais, vargstančiais, benamiais, vagiančiais, užsiimančiais prostitucija. Negalima to laikyti taisykle, bet labai dažnai šie žmonės vaikystėje neteko tėvų meilės ir rūpesčio, šeimos. Todėl šeimos instituto palaikymas ir stiprinimas yra prevencija, kad kuo mažiau būtų „nereikalingų“ ir atsiduriančių „užribiuose“ žmonių. Būtent todėl remdamiesi mūsų žurnalo autorių ir herojų patirtimis didelį dėmesį skiriame įvaikinimo ir globos klausimams aptarti, idant kuo daugiau vaikų patektų į stiprias ir mylinčias šeimas. Be to, šeimos stiprinimo temomis nuolat leidžiame ir knygas.